Om mig
 
 
 
 
 
 

Jag är fil.mag. i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och ämneslärare.
I många år arbetade jag i olika dyslexiorganisationer med bl.a. rådgivning, information och utbildningsfrågor. Jag har fått Anita Sandells pris för insatser inom dyslexiområdet.