Kort om boken

Ladda ner boken

Beställ boken

Om mig

Mer info om Wittingmetoden

Kurser

Kontakt

För att sprida kunskap om hur man kan hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter att lära sig läsa och skriva har jag skrivit boken Att arbeta med Wittingmetoden.

Boken går att ladda ner gratis. Den går också att köpa i tryckt form.